Η πανδημική κρίση είναι μια πολύπλευρη κρίση, η οποία έχει επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό-ατομικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Η διαχείριση της πανδημίας, οι μεταβολές που αυτή επέφερε και εξακολουθεί να επιφέρει, αλλά και οι διαφορετικές απόψεις για το στάτους της επόμενης μέρας, διαμορφώνουν μία πολύπλευρη συζήτηση, η οποία διέπεται από συγκεκριμένα πολιτικο-ιδεολογικά επίδικα.

Στην έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ σε συνεργασία με την Prorata από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου, οι ερωτώμενοι και οι ερωτώμενες κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το πώς διαχειρίστηκαν τα περιοριστικά μέτρα, για την επίδραση της κρίσης στην οικονομική τους κατάσταση, καθώς και για τις πολιτικές που πρέπει εφεξής να προωθηθούν, να αξιολογήσουν τη συμβολή διαφόρων θεσμών στη διαχείριση της κρίσης και να εκτιμήσουν την επίπτωση των περιοριστικών μέτρων στις ατομικές ελευθερίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το τρίτο τεύχος του Δελτίου Πολιτικής Συγκυρίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ εμπεριέχει έξι αναλύσεις οι οποίες βασίζονται σε επιμέρους ευρήματα της έρευνας και επικεντρώνουν σε διαφορετικές πτυχές της κοινωνικο-πολιτικής συνθήκης της πανδημικής κρίσης.

Η Αιμιλία Βήλου στο κείμενό της με τίτλο «Covid-19 lockdown – η έμφυλη διάσταση», επιχειρεί να αναδείξει την έμφυλη διάσταση της πανδημικής κρίσης, εξηγώντας τις κρίσιμες αποκλίσεις της εμπειρίας των γυναικών τόσο στο πλαίσιο στου εγκλεισμού όσο και στο επίπεδο της επισφαλούς θέσης τους στην αγορά εργασίας.

Ο Κώστας Ελευθερίου στο κείμενο «Η πανδημική κρίση και ο (δι)κομματικός ανταγωνισμός» επισημαίνει τις στάσεις που είχαν στην περίοδο του lockdown, αλλά και στο πρώτο διάστημα μετά την άρση του, οι ψηφοφόροι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει τις επιδράσεις αυτών των στάσεων στον κομματικό ανταγωνισμό.

Ο Νίκος Ερηνάκης με το κείμενό του «Συναισθήματα εν μέσω πανδημικής κρίσης» εξετάζει τις διάφορες συναισθηματικές αντιδράσεις των ερωτώμενων στην έρευνα με βάση το φύλο, την ηλικία κ.ο.κ. και εντοπίζει τυπικότητες και διακυμάνσεις στη συμπεριφορά τους.

Η Αγγελική Μητροπούλου στο κείμενο «Αλλαγή υποδείγματος στην εργασία εξαιτίας της πανδημίας; Από το σπίτι-δουλειά-σπίτι στο δουλειά-από-το-σπίτι» εξετάζει τις επιδράσεις της πανδημικής κρίσης στον κόσμο της εργασίας, τις μεταβολές στο εργασιακό στάτους των έγκλειστων και τους διαφαινόμενους μετασχηματισμούς στις εργασιακές σχέσεις, οι οποίοι ενδεχομένως να οδηγούν σε αλλαγή υποδείγματος.

Ο Άγγελος Σεριάτος με το κείμενο «Εμπιστοσύνη στους θεσμούς: Η χωλαίνουσα δημοκρατία, οι μαρξιστές, ο Bourdieu και ο Putnam» εξετάζει την εμπιστοσύνη των ερωτώμενων σε διάφορους θεσμούς μετά το τέλος του lockdown, αλλά και την αποτίμηση της συμβολής ορισμένων από αυτούς στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης.

Ο Παναγιώτης Σκευοφύλαξ στο κείμενο «Κοινωνικές εντάσεις μετά την πανδημία» επισημαίνει τις τρεις βασικές κοινωνικές εντάσεις που προέκυψαν από τα ευρήματα της έρευνας και επιχειρεί να αναδείξει την πολιτική τους σημασία.

 

Ομάδα Ανάλυσης Πολιτικής Συγκυρίας

Επιμέλεια Δελτίου: Δρ. Κώστας Ελευθερίου