Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση της διεθνούς εμπειρίας και η ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων, καλών πρακτικών και εφαρμοσμένων πολιτικών για τη δίκαιη κλιματική μετάβαση και την προώθηση των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης –οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική– σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται από έναν κύκλο συνεργατών («Κύκλος Βιώσιμης Ανάπτυξης») με σημαντική διεπιστημονική και επαγγελματική εμπειρία σε ένα εύρος πεδίων που άπτονται των ζητημάτων βιώσιμης ανάπτυξης (αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική, φυσικοί πόροι και ενέργεια, αγροτοδιατροφικός τομέας, κυκλική οικονομία, πολιτικές για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικό δίκαιο, βιώσιμος τουρισμός, νησιωτικότητα, κ.λπ.).

Βασική θέση του ΕΝΑ είναι ότι η έννοια της βιωσιμότητας δεν μπορεί να προσεγγίζεται με ουδέτερους, επιφανειακούς και υπολειμματικούς -ως προς το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης- όρους. Η ενσωμάτωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον πυρήνα των πολιτικών για την οικονομία και το μετασχηματισμό της -ειδικά στη μετα-Covid19 εποχή- αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να αποτραπεί το σενάριο επιστροφής σε μια αναπτυξιακή «κανονικότητα» που θα χαρακτηρίζεται από υψηλές κοινωνικές ανισότητες, ενδογενή αστάθεια, χαμηλή αποτελεσματικότητα, έλλειμμα ανθεκτικότητας έναντι νέων κρίσεων και υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ | Συντονιστής: Γιάννης Ευσταθόπουλος

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σχέδιο απολιγνιτοποίησης: Συγκεντρωτικό & χωρίς προϋποθέσεις βιωσιμότητας

Η μετάβαση από μία κατάσταση μονοκαλλιέργειας της λιγνιτικής εξόρυξης και παραγωγής σε μία κατάσταση παύσης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, με…

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης για μια βιώσιμη ανάπτυξη: Εξελίξεις & προκλήσεις

Η Έλενα Δήμα, Οικονομολόγος, ΜSc Διεθνής Πολιτική Οικονομία & Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, παρουσιάζει στο Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ τις…

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα & στις υπηρεσίες τους | Η περίπτωση των πλημμυρών

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει την εμφάνιση ακραίων πλημμυρών, γεγονός που επαληθεύτηκε επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, (Μάνδρα…

Δείτε περισσότερα