Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση της διεθνούς εμπειρίας και η ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων, καλών πρακτικών και εφαρμοσμένων πολιτικών για τη δίκαιη κλιματική μετάβαση και την προώθηση των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης –οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική– σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται από έναν κύκλο συνεργατών («Κύκλος Βιώσιμης Ανάπτυξης») με σημαντική διεπιστημονική και επαγγελματική εμπειρία σε ένα εύρος πεδίων που άπτονται των ζητημάτων βιώσιμης ανάπτυξης (αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική, φυσικοί πόροι και ενέργεια, αγροτοδιατροφικός τομέας, κυκλική οικονομία, πολιτικές για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικό δίκαιο, βιώσιμος τουρισμός, νησιωτικότητα, κ.λπ.).

Βασική θέση του ΕΝΑ είναι ότι η έννοια της βιωσιμότητας δεν μπορεί να προσεγγίζεται με ουδέτερους, επιφανειακούς και υπολειμματικούς -ως προς το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης- όρους. Η ενσωμάτωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον πυρήνα των πολιτικών για την οικονομία και το μετασχηματισμό της -ειδικά στη μετα-Covid19 εποχή- αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να αποτραπεί το σενάριο επιστροφής σε μια αναπτυξιακή «κανονικότητα» που θα χαρακτηρίζεται από υψηλές κοινωνικές ανισότητες, ενδογενή αστάθεια, χαμηλή αποτελεσματικότητα, έλλειμμα ανθεκτικότητας έναντι νέων κρίσεων και υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ | Συντονιστής: Γιάννης Ευσταθόπουλος

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το νερό ως δημόσιο αγαθό: Από τη θεωρία στην πράξη | Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Παρόχων Ύδρευσης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (22 Μαρτίου), το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ δημοσιεύει τη συνέντευξη που…

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μία ιστορική απόφαση για την προστασία του περιβάλλοντος & ο ρόλος των κοινωνικών κινημάτων σε αυτή

Στις 3 Φεβρουαρίου 2021, το Διοικητικό Πρωτοδικείο του Παρισιού εξέδωσε μια πρωτότυπη για την περιβαλλοντική νομολογία δικαστική απόφαση με την…

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα & στις υπηρεσίες τους | Η περίπτωση των πλημμυρών

Τα οικοσυστήματα προσφέρουν στον άνθρωπο υπηρεσίες με καθοριστική σημασία. Τον εφοδιάζουν με το σύνολο των απαραίτητων υλικών για τη ζωή…

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι επιπτώσεις του Covid-19 στην αγορά πετρελαίου: Επιταχυντής ή ανασταλτικός παράγοντας της ενεργειακής μετάβασης;

Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού είχε σημαντικές επιπτώσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία (μείωση τιμών, αναστολή επενδυτικών έργων, γεωοικονομικές αντιθέσεις). Η αγορά…

Δείτε περισσότερα