Μελέτες

Η καταστροφή στη Θεσσαλία ως συνέπεια του μοντέλου οργάνωσης του κράτους & της οικονομίας

Άρθρο του Λόη Λαμπριανίδη, Οικονομικού γεωγράφου, Καθηγητή ΠΑΜΑΚ, π. Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, μέλους Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΕΝΑ…

Μελέτες

Ελληνική οικονομία: Εισαγωγή εργατικού δυναμικού χαμηλής ειδίκευσης, εξαγωγή νέων υψηλής κατάρτισης

Στη χώρα μας παρατηρείται υψηλή ζήτηση για «εισαγωγή» ανειδίκευτων μεταναστών και ταυτόχρονα φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain). Υπάρχει, δηλαδή,…

Δείτε περισσότερα