Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού είχε σημαντικές επιπτώσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία (μείωση τιμών, αναστολή επενδυτικών έργων, γεωοικονομικές αντιθέσεις).

Η αγορά του πετρελαίου υπέστη πρωτοφανή κατάρρευση, δημιουργώντας έντονη αβεβαιότητα τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στην παγκόσμια οικονομία εν γένει. Το παρόν κείμενο αναλύει τα βαθύτερα αίτια της κατάρρευσης της αγοράς και επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν την πετρελαϊκή βιομηχανία:

Πώς η κρίση του κορονοϊού είχε αντίκτυπο στην αγορά του πετρελαίου; Θα καταφέρει η πετρελαϊκή βιομηχανία να ανακτήσει τη δυναμική της με την έξοδο από την υγειονομική κρίση και να εισέλθει σε μια περίοδο ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης; Μήπως, η σφοδρότητα της σημερινής πετρελαϊκής κρίσης θα οδηγήσει στο τέλος της εποχής του πετρελαίου; Θα βρίσκεται η κλιματική μετάβαση στον πυρήνα των σχεδίων ανάκαμψης και μετασχηματισμού της οικονομίας στη μετά-Covid εποχή ή θα δημιουργηθούν ισχυρές γεωπολιτικές συμμαχίες που θα υποστηρίξουν τις υπάρχουσες επενδύσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία;

 

* Ανάλυση του

Γιάννη Κουρή, Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΝΑ, Ειδικού Συμβούλου Ναυτιλιακών CleanTrade

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ