Το «Ίντερνετ των πραγμάτων» (Internet of Things), η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ολοένα συνδεδεμένος κόσμος του Διαδικτύου φέρνουν μια νέα εποχή μετασχηματισμού των «δεδομένων» (data).

Το ψηφιακό σύμπαν επεκτείνεται ταχέως, με το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς των Κέντρων Δεδομένων υπερκλίμακας (hyperscale datacenters) να εκτιμάται στα 62 δισ. δολάρια το 2021 και αναμένεται να φτάσει περίπου τα 593 δισ. δολάρια έως το 2030.

Τα Κέντρα Δεδομένων υπερκλίμακας είναι μεγάλες εγκαταστάσεις καίριες για κρίσιμες, επεκτάσιμες και ευέλικτες ψηφιακές εφαρμογές. Τα συμβατικά κέντρα δεδομένων εταιρειών και δημόσιων φορέων αφορούν χώρους ή κτίρια τα οποία στεγάζουν επιχειρηματική υποδομή πληροφορικής: εξοπλισμό και διακομιστές. Οι εταιρείες συνήθως τα χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν τις δικές τους δραστηριότητες και μπορούν, επίσης, να τα εκμισθώσουν σε τρίτους. Ωστόσο, τα Κέντρα Δεδομένων υπερκλίμακας, με το μέγεθός τους και την αυξημένη υπολογιστική τους ικανότητα, ξεπερνούν κατά πολύ τις συμβατικές εγκαταστάσεις σε απόδοση, χωρητικότητα και επεκτασιμότητα και έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν μεγάλες εφαρμογές υπολογιστικού νέφους (cloud) μέσω υπολογιστικών υποδομών υψηλής χωρητικότητας για ανθεκτικότητα και μέγιστο χρόνο λειτουργίας.

Πέρα από οποιαδήποτε τεχνολατρική εξιδανίκευση ή τεχνοφοβική περιχαράκωση, η αναγκαία ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει, πράγματι, σοβαρές τεχνολογικές επενδύσεις για τη στήριξη των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών του κράτους, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επενδύσεις που θα έπρεπε να στρέφονται προς το πραγματικό πρόβλημα ψηφιοποίησης της χώρας για να μειωθεί το χάσμα από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Στον διεθνή χώρο, δίπλα στα οφέλη της λειτουργίας των Κέντρων Δεδομένων υπερκλίμακας εντείνεται και o προβληματισμός τόσο ως προς τον τρόπο χρηματοδότησής της όσο και ως προς τις κοινωνικές/περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

Στην κατεύθυνση αυτή και στην Ελλάδα, οι όροι για την εγκατάστασή τους πρέπει να είναι διαφανείς και να απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Είναι η Ελλάδα έτοιμη να φιλοξενήσει τέτοιες ενεργοβόρες και υδροβόρες επενδύσεις εντάσσοντάς τις με τρόπο ομαλό στο ενεργειακό της δίκτυο και στη διαχείριση των υδατικών της πόρων;
  • Με ποια στοιχεία τεκμηριώνεται η δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας στα Κέντρα Δεδομένων υπερκλίμακας, όπως ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός;
  • Υπάρχει σχέδιο ανταποδοτικότητας στην ελληνική οικονομία όσον αφορά τις εθνικές ενισχύσεις, τις φοροαπαλλαγές και ενεργειακές επιχορηγήσεις;
  • Στις συμβάσεις για την εγκατάσταση κέντρων υπερκλίμακας στη χώρα, ποια μέτρα διασφάλισης προβλέπονται για τους όρους χρήσης και διακίνησης των δεδομένων και πιθανών διασυνδέσεων με το G-cloud;

 

* Κείμενο εργασίας των

Κώστα Φωτάκη, Πρώην Αν. Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, Ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διακεκριμένου μέλους και τέως Προέδρου ΙΤΕ & Αλέξανδρου Σελίμη, Διδάκτορα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Διαβάστε ακόμη: