Ο Κύκλος Πολιτικής Ανάλυσης του ΕΝΑ εγκαινιάζει σειρά κειμένων εργασίας, γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις των καιρών μας. Στόχος της σειράς είναι να λειτουργήσει σαν χώρος για τη δημοσίευση ερευνητικών εγχειρημάτων νέων -και όχι μόνο – κοινωνικών επιστημόνων.

Στο πρώτο κείμενο εργασίας ο Θάνος Λιάπας, υπ. Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, European University Viadrina, επιχειρεί να προσεγγίσει τη σύγκρουση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Τρόικας στο πρώτο εξάμηνο του 2015 μέσα από μία σκοπιά πολιτικής οικονομίας. Ο συγγραφέας δίνει έμφαση στα μπλοκ που ήρθαν σε αντιπαράθεση και στους όρους που πλαισίωσαν τη σύγκρουση, οι οποίοι, σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα, κατέστησαν ιδιαίτερα περιοριστικό το περιθώριο διαπραγμάτευσης για τον ΣΥΡΙΖΑ.

– – –

Η διάσταση της πολιτικής οικονομίας & της πολιτικής στη σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ & ΕΕ το 2015

Η παρούσα ανάλυση για τη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση που έχει ανοίξει εντός των κομμάτων της Αριστερά, η οποία μπορεί να συμπυκνωθεί στα ακόλουθα δύο ερωτήματα: α. Ποια είναι τα περιθώρια εφαρμογής σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωζώνης, στη μετά το 2010 περίοδο, μιας πολιτικής που αμφισβητεί βασικές πτυχές της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και β. Εάν υπάρχουν περιθώρια για να αλλάξει συνολικά η πολιτική της ΕΕ/Ευρωζώνης;

Στο κείμενο προτείνεται μια αναδιατύπωση των παραπάνω ερωτημάτων ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι όροι για να μπορέσει να δοθεί μια πρώτη συγκεκριμένη απάντηση σε αυτά. Η αναδιατύπωση έχει λοιπόν ως εξής: Ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις εντός της ΕΕ την περίοδο της κρίσης του ευρώ των οποίων τα συμφέροντα και η ατζέντα θα θίγονταν από μια διαφορετική πολιτική, όπως αυτή που πρότειναν τα κόμματα της Αριστεράς και ποια ήταν αυτά τα ζητήματα πάνω στα οποία συμπυκνωνόταν σε τελική ανάλυση η αντιπαράθεση;

Η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ως η πρώτη απόπειρα ένα κόμμα της Αριστεράς να σχηματίσει κυβέρνηση και να επιχειρήσει να εφαρμόσει μια ατζέντα που έρχεται σε σύγκρουση με την κυρίαρχη, νεοφιλελεύθερη πολιτική της ΕΕ, δίνει για πρώτη φορά την δυνατότητα σε ερευνητικό και πολιτικό επίπεδο της συγκεκριμένης μελέτης των παραπάνω ερωτημάτων. Επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδανικό case study αναστοχασμού και εξαγωγής συμπερασμάτων για τα κόμματα της Αριστεράς.

Το παρόν κείμενο εργασίας προτείνει το ερώτημα ως προς τη στάση των θεσμών να διατυπωθεί ως εξής: Ποιες ήταν οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες -δεδομένου του άνισου συσχετισμού δυνάμεων- επέβαλλαν για τον ΣΥΡΙΖΑ ένα εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο διαπραγματεύσεων πάνω στα επίδικα ζητήματα τα οποία έθεσε η ελληνική κυβέρνηση;

Εφαρμόζοντας το θεωρητικό πλαίσιο της μαρξιστικής και νεογκραμσιανής πολιτικής οικονομίας εντοπίζει με συγκεκριμένο και δομημένο τρόπο την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του γεγονότος ότι οι κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ εκπροσωπούσαν διαφορετικές έως και ασυμβίβαστες θέσεις και συμφέροντα σε σχέση με εκείνα που εκπροσωπούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες είχε συμμαχήσει. Το γεγονός αυτό διαμόρφωσε εξαρχής ένα εξαιρετικά στενό περιθώριο διαπραγμάτευσης.

Η μελέτη της σύγκρουσης ΣΥΡΙΖΑ-ΕΕ γίνεται από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας και της πολιτικής επιστήμης και αναδεικνύεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ τους.