Ιστορικά, οι απόψεις περί των αιτιών της αναπηρίας κυμαίνονταν από τη θεϊκή τιμωρία και το κάρμα μέχρι την ηθική αποτυχία και το βιολογικό έλλειμμα στην εποχή μετά το Διαφωτισμό. Κατά συνέπεια, τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) θεωρούνταν συχνά ως αντικείμενα οίκτου και φιλανθρωπίας και αργότερα ως κατάλληλοι αποδέκτες ιατρικών υπηρεσιών, περίθαλψης και πρόνοιας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αναπτύχθηκε μια κοινωνική σύλληψη της αναπηρίας με το λεγόμενο «κοινωνικό μοντέλο» της αναπηρίας να έρχεται στο προσκήνιο. Το κοινωνικό μοντέλο επιβάλλει τη σταδιακή εξάλειψη του ανατομικού μειονεκτήματος που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία μέσω της άρσης των «κοινωνικών εμποδίων», ήτοι των πρακτικών και φυσικών δομών που αποκλείουν τα ΑμεΑ από το να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή.

Η κοινωνική σύλληψη της αναπηρίας σηματοδότησε τη μετάβαση από μια «προσέγγιση κράτους πρόνοιας» σε μια «προσέγγιση δικαιωμάτων» σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Η παρούσα ανάλυση εξετάζει την έννοια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία: αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τις πιθανές προκλήσεις γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

 

* Ανάλυση της

Δρ. Άντι Γκόλντινερ, Διδάσκουσας στο University College London (UCL). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζουν στη νομική και πολιτική θεωρία, στα δικαιώματα των ΑμεΑ και στη φιλοσοφία των ειδικών αναγκών.