Με το Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο επιλέγοντας να αναλύσει ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το Δελτίο αντιμετωπίζει την έννοια της πολιτικής συγκυρίας εκτατικά, επιχειρώντας να διασυνδέσει γεγονότα και συμβάντα της «στιγμής» με ευρύτερες συζητήσεις στο χώρο της πολιτικής ανάλυσης και της κοινωνικής θεωρίας. Αφετηριακή αρχή του Δελτίου Πολιτικής Συγκυρίας αποτελεί η θέση ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει μια συνθήκη ενός βαθύ μετασχηματισμού ο οποίος αναδιοργανώνει τις κοινωνικές σχέσεις, δίνει χώρο σε νέα πολιτισμικά πρότυπα, διαμορφώνει νέα δεδομένα στον πολιτικό ανταγωνισμό, ανασυνθέτει συλλογικές ταυτότητες και προσδοκίες. Στη συνάφεια αυτών των μετατοπίσεων αναδύονται διαφορετικά πολιτικά σχέδια, σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, τα οποία διεκδικούν να αναζητήσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που αναδεικνύει αυτός ο υπό εξέλιξη μετασχηματισμός. Είναι αυτονόητο ότι αυτός ο μετασχηματισμός εγγράφεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο μετασχηματισμών που ιχνογραφούν την εικόνα ενός κόσμου σε ένταση, ρευστότητα και διαρκή κίνηση.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΝΑ, προωθώντας μια αριστερή-προοδευτική-εναλλακτική στάση, επιχειρεί να ορίσει τα βασικά πολιτικά επίδικα της συγκυρίας, να επισημάνει τις θεματικές γύρω από τις οποίες οργανώνονται συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στην πολιτική ανάλυση και την κοινωνική θεωρία, να αναδείξει τις έννοιες και τους όρους που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, να προβεί σε ψύχραιμες αναλύσεις γύρω από εξελίξεις και γεγονότα που συνήθως αντιμετωπίζονται εν θερμώ. Στόχος του είναι να διερευνήσει θεωρητικά και εμπειρικά τις διανοητικές προϋποθέσεις ενός αριστερού-προοδευτικού-εναλλακτικού εγχειρήματος με αναφορά πάντοτε στην υπέρβαση της κρίσης, αλλά και παράλληλα να προσεγγίσει κριτικά τον τρέχοντα πολιτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων, επισημαίνοντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται.

Το ΕΝΑ εκδίδει το Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας #01 λίγους μήνες μετά τις τρεις εκλογικές διαδικασίες που χαρακτήρισαν το 2019 και μετέβαλαν τους πολιτικούς συσχετισμούς που είχαν δημιουργηθεί μετά τον Ιανουάριο του 2015.

Έκτοτε, έχει μεσολαβήσει ένας πυκνός δημόσιος διάλογος επί των πολιτικών εξελίξεων που ειδικά η αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου κινητοποίησε. Έχοντας περάσει ικανό διάστημα για την, με την απαραίτητη χρονική απόσταση και με συστηματικό τρόπο, προσέγγιση των πολιτικών δρώμενων, το Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας #01 επιλέχθηκε να είναι θεματικό. Η θεματική επικέντρωση στο εγχείρημα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ συνιστά αναγνώριση της σημασίας τόσο από θεωρητικο-πολιτική όσο και από πολιτικο-πρακτική σκοπιά της διαδικασίας αφενός για το χώρο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο αφετέρου για το πολιτικό και κομματικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έτερος πόλος του νέου δικομματισμού έχει σε μεγάλο βαθμό «κανονικοποιηθεί» μετά τους κλυδωνισμούς του στην περίοδο μετά την εκδήλωση της κρίσης του 2010, η σε εξέλιξη διαδικασία που αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ εύλογα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αναλυτικό ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας #01 το εγχείρημα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζεται μέσα από τρεις μελέτες-αναλύσεις που αφορούν στις τρεις διαστάσεις του, την πολιτική-κοινωνική, την οργανωτική-κομματική και την αξιακή-ιδεολογική.

Στις μελέτες-αναλύσεις που ακολουθούν δεν διαμορφώνεται «εγχειρίδιο ανασυγκρότησης», τέτοιο δεν υπάρχει. Όμως, αναδεικνύονται θεωρητικές προϋποθέσεις, εντοπίζονται εμπειρικά δεδομένα και ιχνηλατούνται όρια, αδυναμίες και δυνατότητες. Η πολιτική πρακτική είναι εκείνη που καλείται να απαντήσει στις πραγματικές προκλήσεις.

 

Ομάδα Ανάλυσης Πολιτικής Συγκυρίας

Επιμέλεια Δελτίου: Δρ. Κώστας Ελευθερίου