Μέχρι σήμερα, τα ΜΜΕ και η εγχώρια συζήτηση για την κρίση του κορονοϊού έχουν επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Το παρόν κείμενο πολιτικής, το οποίο δημοσιεύεται από το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ, αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή για την ανάδειξη των βαθύτερων αιτιών των νέων μεταδοτικών ασθενειών όπως ο Covid-19.

Το κείμενο εξετάζει ειδικότερα μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: Τι είδους κινδύνους ενέχουν η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή οικοσυστημάτων για τη δημόσια υγεία; Τι ρόλο διαδραματίζει το μοντέλο της βιομηχανικής γεωργίας ως προς την εκδήλωση νέων ασθενειών; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από τη διεθνοποίηση της κατανάλωσης εξωτικών ειδών και την ένταξή τους στη διατροφική αλυσίδα; Ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν από τη σημερινή κρίση για τον προσανατολισμό της ελληνικής γεωργίας;

 

* Ανάλυση του

Χαράλαμπου Κασίμη, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρώην Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ