Ο λαϊκισμός έχει αναδειχθεί σε έννοια-κλειδί της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας και πράξης.

Στην εγχώρια πολιτική πρακτική η χρήση του καθορίζεται από αρνητικές, κατά κύριο λόγο, σημάνσεις. Ένα ολοένα διογκούμενο θεωρητικό ρεύμα ωστόσο αναγνωρίζει στο λαϊκισμό χειραφετησιακά χαρακτηριστικά, συνδέοντάς τον με εγχειρήματα αναζωογόνησης της δημοκρατίας.

Με τη βοήθεια του λέκτορα Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Loughborough Γιώργου Κατσαμπέκη, το ΕΝΑ επιχείρησε να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Τι σημαίνει «λαϊκισμός»; Πού και πώς γεννιέται ιστορικά; Ποια είναι τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του λαϊκιστικού λόγου; Αλλάζει –και, αν ναι, πώς– η κρίση το εννοιολογικό του περιεχόμενο; Είναι τελικά ο λαϊκισμός εχθρός της δημοκρατίας;

Κύκλοι σεμιναρίων οικονομικής, κοινωνικής & πολιτικής θεωρίας του ΕΝΑ

Τι είναι το δημόσιο χρέος; Πώς συντάσσεται ο κρατικός προϋπολογισμός; Τι σημαίνει «δημόσιο αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα»; Γιατί και πώς αναθεωρείται το Σύνταγμα; Πώς ορίζεται ο (πολιτικός) χρόνος; Ποιοι είναι οι φορείς της (κρατικής) εξουσίας; Πού εδράζεται ο λαϊκισμός; Πώς αναδύονται τα κοινωνικά κινήματα; Μπορεί το «πλήθος» να είναι το νέο πολιτικό υποκείμενο; Τι είναι το κοινωνικό κράτος; Ποιο είναι το μέλλον της εργασίας; Πώς προστατεύεται η μητρότητα στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες; Μπορεί ο πολιτισμός να συμβάλει στον κοινωνικό μετασχηματισμό;

Σε αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα θα προσπαθήσει να απαντήσει το επόμενο διάστημα το ΕΝΑ. Μέσα από τρεις παράλληλους κύκλους διαλέξεων σεμιναριακού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε νέους φοιτητές, επιστήμονες και ερευνητές αλλά και στο ευρύτερο κοινό, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε με πρακτικό και αναστοχαστικό τρόπο βασικές έννοιες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας. Στόχος είναι να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για έννοιες που συναντούμε στην καθημερινότητά μας, προκειμένου έτσι να ξανασκεφτούμε –εκκινώντας από διαφορετικές ενδεχομένως αφετηρίες– όρους της ατομικής και συλλογικής μας εμπειρίας στο εδώ και το τώρα.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων

Τα σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα: