Τι είναι και τι κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός; Πώς συντάσσεται και τι περιλαμβάνει; Ποιο είναι το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και πώς διασφαλίζεται η αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων της χώρας; Πώς ταξινομούνται τα δημόσια έσοδα και οι αντίστοιχες δαπάνες; Πώς μετριέται και τι δείχνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα; Τι είναι και πώς προκύπτει το πρωτογενές πλεόνασμα;

Στα παραπάνω ερωτήματα επιχείρησε να απαντήσει ο Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που έκανε την εναρκτήρια εισήγηση του κύκλου σεμιναρίων οικονομικής θεωρίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Δείτε όλη την παρουσίαση του Φραγκίσκου Κουτεντάκη στο σεμινάριο του ΕΝΑ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Κύκλοι σεμιναρίων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας του ΕΝΑ

Τι είναι το δημόσιο χρέος; Πώς συντάσσεται ο κρατικός προϋπολογισμός; Τι σημαίνει «δημόσιο αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα»; Γιατί και πώς αναθεωρείται το Σύνταγμα; Πώς ορίζεται ο (πολιτικός) χρόνος; Ποιοι είναι οι φορείς της (κρατικής) εξουσίας; Πού εδράζεται ο λαϊκισμός; Πώς αναδύονται τα κοινωνικά κινήματα; Μπορεί το «πλήθος» να είναι το νέο πολιτικό υποκείμενο; Τι είναι το κοινωνικό κράτος; Ποιο είναι το μέλλον της εργασίας; Πώς προστατεύεται η μητρότητα στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες; Μπορεί ο πολιτισμός να συμβάλει στον κοινωνικό μετασχηματισμό;

Σε αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα θα προσπαθήσει να απαντήσει το επόμενο διάστημα το ΕΝΑ. Μέσα από τρεις παράλληλους κύκλους διαλέξεων σεμιναριακού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε νέους φοιτητές, επιστήμονες και ερευνητές αλλά και στο ευρύτερο κοινό, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε βασικές έννοιες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας. Στόχος είναι να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για έννοιες που συναντούμε στην καθημερινότητά μας, προκειμένου έτσι να ξανασκεφτούμε –εκκινώντας από διαφορετικές ενδεχομένως αφετηρίες– τους όρους της ατομικής και συλλογικής μας εμπειρίας στο εδώ και το τώρα.