Τι είναι το ΕΝΑ;

Μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης

Ένας ανοιχτός και ζωντανός χώρος ανταλλαγής και διάδοσης προοδευτικών απόψεων και ιδεών

Ένα κέντρο συνδιαμόρφωσης και προώθησης εναλλακτικών προτάσεων εφαρμόσιμης πολιτικής, με στόχο τη διασύνδεση θεωρητικής σκέψης και προοδευτικής πολιτικής πρακτικής

/την εμπεριστατωμένη ανάλυση της οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας

/τη συστηματική παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων

/την έγκυρη αποτύπωση και ερμηνεία βασικών κοινωνικών δεικτών