Μελέτες

Για μια αγροτική ανάπτυξη βιώσιμη, φιλική στο περιβάλλον & κοινωνικά συνεκτική

Το παγκόσμιο σύστημα διατροφής βρίσκεται σε μια κατάσταση μετεξέλιξης. Στο παρελθόν, η Πράσινη Επανάσταση έλυσε προβλήματα παραγωγικότητας και διατροφικής αυτάρκειας…