Στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα, οι μικρές επιχειρήσεις συχνά παρουσιάζονται ως να αποτελούν κατάλοιπο του παρελθόντος που πρέπει να εξαλειφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες ευθυγραμμίζονται με την αντίληψη ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν -αν όχι τον μοναδικό, τον θεμελιώδη- μοχλό ανάπτυξης. Στην ίδια λογική, πρόσφατο νομοσχέδιο παρέχει κίνητρα για την αύξηση του μεγέθους των μικρών επιχειρήσεων (εξαγορές, συγχωνεύσεις κοκ).

Ωστόσο, σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες, οι ΜμΕ (δηλαδή οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην απασχόληση και επομένως στην κοινωνική συνοχή και ειρήνη. Δεν αποτελούν και δεν νοούνται ως υπολειμματικά μεγέθη.

Η ενίσχυση της παρουσίας των ΜμΕ έχει συγχρόνως μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση: Ειδικά στην Ελλάδα, οι ΜμΕ αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας και συναποτελούν τη μεσαία τάξη. Με αυτή την έννοια, υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν να διασφαλίσουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε ένα πλουραλιστικό σύστημα και οικονομική δημοκρατία. Η διασφάλιση της οικονομικής δημοκρατίας στις μέρες μας είναι πολύ σημαντική. Η συγκέντρωση της παραγωγής και του πλούτου σε ελάχιστα χέρια είναι ασύμβατη όχι μόνο με την κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και με την αυθεντική έννοια της δημοκρατίας.

 

* Κείμενο εργασίας του

Λόη Λαμπριανίδη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τ. Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης