Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ συνεχίζει τον κύκλο δημοσιεύσεων αφιερωμένο στις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής (ΚΑ) και στην κλιματική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας και των τομέων της. Τον κύκλο δημοσιεύσεων εγκαινίασε η μελέτη του Άγγελου Σωτηρόπουλου για τις μεγάλες προκλήσεις που ανακύπτουν για τον τουριστικό τομέα της χώρας από την κλιματική αλλαγή.

Το κείμενο του Χρίστου Τσαντήλα εξετάζει με τη σειρά του τις επιπτώσεις της ΚΑ στον Πρωτογενή Τομέα της Γεωργίας (ΠΤΓ) και καταθέτει προτάσεις για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Με βάση τις προβλέψεις, αναμένεται επιδείνωση  των κλιματικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον ΠΤΓ, όπως της θερμοκρασίας αέρα, της βροχόπτωσης, της ηλιακής ακτινοβολίας (διάρκεια και έκθεση), της συγκέντρωσης CO2, των ακραίων καιρικών φαινομένων (ένταση και διάρκεια) και της ερημοποίησης. Ως γενική πρόβλεψη, εκτιμάται ότι θα μειωθεί η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και κατά συνέπεια η  γεωργική παραγωγή.

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός και επηρεάζει αρνητικά τις εθνικές οικονομίες, αναγκάζοντας τις χώρες να διαμορφώσουν, παράλληλα με τις πολιτικές για το μετριασμό της ΚΑ, και σχέδια προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που, έστω και αργά, έχει διαμορφώσει Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην ΚΑ (ΕΣΠΚΑ), την οποία επιχειρεί να εφαρμόσει μέσω 13 Περιφερειακών Σχεδίων (ΠεΣΠΚΑ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα της κλιματικής προσαρμογής προϋποθέτει την παράλληλη αντιμετώπιση των μεγάλων διαρθρωτικών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα όπως είναι ο πολύ μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, η γήρανση του προσωπικού, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καλλιεργειών ανήκουν σε κατηγορίες ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, η αναιμική χρηματοδότηση της αγροτικής έρευνας και καινοτομίας και τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν στην άρδευση.

Δυστυχώς η πολιτεία δεν δείχνει να αντιλαμβάνεται το μέγεθος και τη σημασία των επιπτώσεων της ΚΑ και την ανάγκη  κατάλληλης προετοιμασίας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προσαρμογή του ΠΤΓ στα νέα κλιματικά δεδομένα που έχουν ήδη δημιουργηθεί και προβλέπεται να επιδεινωθούν. Βασικό ρόλο στην κλιματική προσαρμογή του ΠΤΓ καλείται να διαδραματίσει το ΥΠΑΑΤ, ως αρμόδιο Υπουργείο για τον ΠΤΓ, καθώς και επισπεύδων φορέας για την υλοποίηση της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, αναβαθμίζοντας άμεσα και δραστικά το σύνολο των δομών και δράσεών του για την αντιμετώπιση της ΚΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην εν λόγω προσπάθεια καταθέτοντας σειρά προτάσεων εφαρμοσμένης πολιτικής.

 

[Η σύνοψη της μελέτης]

Διαβάστε εδώ όλη τη μελέτη

 

* Μελέτη του

Χρίστου Τσαντήλα, Γεωπόνου, Δρ. Εδαφολογίας, πρ. Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ – επιστημονικού συνεργάτη ΕΝΑ

 

Διαβάστε ακόμη: