Τελικά, μήπως φταίνε τα μίντια; Το ερώτημα που ανά καιρούς πυροδοτεί την κριτική συζήτηση γύρω από τη λειτουργία των ΜΜΕ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο επανέρχεται σήμερα στην Ελλάδα και παραμένει συμβολικό. Μαζί με υποθέσεις μιντιακής αιτιότητας, στον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καθημερινό λόγο προβάλλουν όλο και περισσότερο αναλυτικές κατηγορίες που περιγράφουν παρεμβατικές και διαστρεβλωτικές πρακτικές των ΜΜΕ στη διάδοση της πληροφορίας, όπως η προπαγάνδα και η λογοκρισία.

Είναι η στιγμή που σημαντική μερίδα των λεγόμενων «συστημικών» ΜΜΕ στην Ελλάδα συντάσσεται με την αποδοχή των πολιτικών λιτότητας και αντιτάσσεται στην ανάδειξη αριστερών πολιτικών λόγων που έρχονται να την αμφισβητήσουν. Ο κριτικός τους λόγος διογκώνεται ή συρρικνώνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι μιντιακές αφηγήσεις αναπαράγουν και ανασυγκροτούν με τοπικούς, πολιτισμικούς όρους τις ιδέες του νεοφιλελευθερισμού που αποβλέπουν στην πρωτοκαθεδρία της αγοράς και της οικονομίας.

Η ομάδα Media Jokers ξαναδιαβάζει τις μιντιακές ιστορίες, τις ξαναγράφει και τις δημοσιεύει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, δημιουργώντας έναν πόλο κριτικής παρέμβασης. Το υλικό της εκτείνεται από τη δημοσιογραφία και τον σχολιασμό σε ό,τι επικοινωνεί και επικοινωνείται. Θεωρητικά και μεθοδολογικά αντλεί από κριτικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τον λόγο. Πολιτικά στέκεται κριτικά. Συζητάει συμμετοχικά και διαλογικά.

Το ειδικό τεύχος «ΜΜΕ & κορονοϊός» περιλαμβάνει 13 κείμενα για τις συναρθρώσεις και τους λόγους (discourses) της πανδημίας. Τα κείμενα αυτά δημιουργήθηκαν τους κρίσιμους μήνες του Απριλίου και του Μαΐου 2020 σε διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους μιας παγκόσμιας συνθήκης. Ένα μέρος τους προτείνει κριτικές χαρτογραφήσεις των μιντιακών λόγων για την πανδημία. Ένα άλλο επικεντρώνεται στους πολιτικούς -με την κλειστή έννοια- λόγους για την πανδημία καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείρισή της, αναδεικνύοντας πολιτικές και πολιτισμικές στρατηγικές που εν μέρει καθόρισαν τους άξονες της συζήτησης στο δημόσιο πεδίο. Ένα τρίτο μέρος πραγματεύεται στρατηγικές που παράγονται στη διαπλοκή πολιτικών και μιντιακών λόγων, ενώ κάποια κείμενα αντλούν από τη φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία για να ιχνηλατήσουν εναλλακτικές πλαισιώσεις και πολιτικές της πανδημίας.

 

[ Όλο το ειδικό τεύχος «ΜΜΕ & κορονοϊός» ]


Tα 13 κείμενα: