Ο πόλεμος που ξεκίνησε επίσημα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου δεν αποτελεί εξαίρεση στον «κανόνα» της οικονομικής αιτίας των πολέμων, αφού ο οικονομικός παράγοντας είναι και εδώ παρών και μάλιστα με αρκετές διαφορετικές παραμέτρους.

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται τα κυριότερα οικονομικά δεδομένα των δύο χωρών, οι παραγωγικές τους δυνατότητες καθώς και ορισμένες βασικές οικονομικές επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, είχαν ήδη ξεκινήσει δύο περίπου χρόνια πριν, με την έκρηξη της πανδημίας του Covid-19. Αυτό σημαίνει ότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δεν έχει προλάβει να ισορροπήσει και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις οποιεσδήποτε μεταβολές και αναταράξεις, πολύ περισσότερο σε μια σύγκρουση μεταξύ δύο χωρών με τα παραγωγικά χαρακτηριστικά αλλά και τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται.

Η σημασία της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι ιδιαιτέρως μεγάλη τόσο για την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών μεγάλου μέρους του πλανήτη όσο και των ενεργειακών αναγκών και των αναγκών της παγκόσμιας βιομηχανίας σε πρώτες ύλες. Συνεπώς, τα αποτελέσματα στην παγκόσμια οικονομία είναι ήδη ορατά και αναμένεται ότι στο μέλλον και εφόσον η κατάσταση δεν αποκλιμακωθεί σύντομα, η εικόνα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

 

* Κείμενο εργασίας του

Κωνσταντίνου Βαλσαμάκη, MBA, MSc, απόφοιτου Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητου συνεργάτη ΕΝΑ

 

Διαβάστε ακόμη: