Η αριστερή/προοδευτική πολιτική θεωρία, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. Η οικονομική κρίση του 2008 οδήγησε σε έντονη πολιτική πόλωση: οι δημοκρατικές νόρμες και οι παραδοσιακές θεσμικές δομές τίθενται σήμερα υπό αμφισβήτηση, ενώ η πανδημική κρίση απειλεί να οξύνει περαιτέρω τις υφιστάμενες κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις. Την ίδια στιγμή, οι ρωγμές που προκαλούνται στην κυρίαρχη σκέψη διαμορφώνουν χώρο για την εκ νέου ανάδειξη σοσιαλιστικών αξιών και προοδευτικών ιδεών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ δημιουργεί το Κέντρο Πολιτικής Θεωρίας, προκειμένου να αναδείξει σύγχρονες αριστερές/προοδευτικές θεωρητικές προσεγγίσεις και να συμβάλει στην ανταλλαγή γόνιμων σκέψεων και ιδεών γύρω από κρίσιμα διακυβεύματα της πολιτικής θεωρίας και πρακτικής.

Στόχος του Κέντρου Πολιτικής Θεωρίας του ΕΝΑ είναι:

– Να αναδείξει θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα σύγχρονα αριστερά/προοδευτικά ριζοσπαστικά διακυβεύματα, παρέχοντας τη σύνθετη θεωρητική βάση της σύγχρονης πληθυντικής Αριστεράς, και να εισαγάγει στο δημόσιο διάλογο έννοιες που μπορούν να λειτουργήσουν ως το θεωρητικό υπόβαθρο μιας νέας «χειραφετητικής» πολιτικής δράσης.

– Να συνδέσει με απτό τρόπο το θεωρητικό στοχασμό με εφαρμόσιμες εναλλακτικές πολιτικές, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πολιτικής θεωρίας και συλλογικής πολιτικής δράσης.

– Να αποτελέσει κόμβο ενός ευρύτερου δικτύου ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δεξαμενών σκέψης, ακτιβιστών, ακαδημαϊκών, συλλογικοτήτων, πρωτοβουλιών, κοινοτήτων και κινημάτων.

– Να συγκροτήσει σταδιακά ένα ψηφιακό αποθετήριο, μια «βιβλιοθήκη» ηλεκτρονικού υλικού με αριστερό/προοδευτικό πρόσημο.

 

Κέντρο Πολιτικής Θεωρίας Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ | Συντονιστής: Δρ. Γιάννης Κουρής

Κέντρο Πολιτικής Θεωρίας

Ιδιοκτησία κατοικίας: Όσα μπορούν να μας μάθουν οι θεωρίες εδαφικών δικαιωμάτων για την έννοια της κατοικίας

Η ιδιοκτησία ενός σπιτιού αποφέρει πολλά οφέλη στα άτομα και τις οικογένειες τους και προωθεί ποικίλους κοινωνικούς στόχους. Σε πολλές…

Δείτε περισσότερα