Το Brexit έχει μπει στην τελική ευθεία. Δεν είναι ακόμα γνωστό, ωστόσο, πόσο σύντομα και με ποιους όρους θα διαμορφωθούν τόσο η συμφωνία αποχώρησης όσο και οι συμφωνίες του Ηνωμένου Βασιλείου με τις τρίτες χώρες.

Το Brexit θα επηρεάσει σημαντικά τον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερο αν οι διαπραγματεύσεις για την έξοδο δεν οδηγήσουν σε συμφωνία. Στο ενδεχόμενο αυτό η ΕΕ θα αντιμετωπίσει σημαντικά δασμολογικά εμπόδια στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου και η αντιμετώπισή του ως τρίτη χώρα αναμένεται να έχει επιπτώσεις στους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους της Ελλάδας.

Για την Ελλάδα, τόσο η προστασία της εύκολης πρόσβασης στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, για να μην επηρεαστούν αρνητικά οι ελληνικές εξαγωγές όσο και η ρύθμιση του καθεστώτος των Γεωγραφικών Ενδείξεων, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη διαπραγμάτευση.

 

* Μελέτη του

Χαράλαμπου Κασίμη, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρώην Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων