Η ανάπτυξη του διαδικτύου και η κυριαρχική του θέση στην κοινωνική και οικονομική ζωή αλλάζει τους τρόπους κινητοποίησης, καθιστώντας την κεντρικότητα των κινηματικών οργανώσεων αμφισβητήσιμη.

H οργή ωστόσο μεγαλώνει, και η κινηματική ατζέντα συνεχώς εμπλουτίζεται. Νέα αιτήματα, νέα κινηματικά υποκείμενα και νέες μορφές δράσης έρχονται στο προσκήνιο.

Εάν, στη συνθήκη της κρίσης, η μαζική καταγγελία των οικονομικών θεσμών και των διεφθαρμένων πολιτικών αναζωογόνησε κυρίως την αριστερή διαμαρτυρία, ενώ η έξαρση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών γιγάντωσε τη μισαλλόδοξη και ξενοφοβική (ακρο)Δεξιά, η μεγάλη αλλαγή στο κινηματικό σύμπαν, σε διεθνές επίπεδο, επήλθε με την ορμητική είσοδο του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής στον δημόσιο διάλογο.

 

* Μελέτη του

Δημήτρη Παπανικολόπουλου, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου