Σε συνέχεια των θεματικών αναλύσεων σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στο χώρο και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων, το ΕΝΑ δημοσιεύει ανάλυση για τη συμβολή των πάρκων στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Ο δημόσιος χώρος –αν και διαχρονικά αποτελεί ένα συγκρουσιακό πεδίο σε ιδεολογικό αλλά και πρακτικό επίπεδο– αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη για αλληλεγγύη και δημοκρατικές διεκδικήσεις για ίση μεταχείριση των πολιτών, αποτελώντας, υπό προϋποθέσεις, ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αστικών κυρίως περιοχών.

* Aνάλυση των

Κωνσταντίνου Κάβουρα, Οικονομολόγου (MSc Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, MSc Εφαρμοσμένη Γεωγραφία & Διαχείριση του Χώρου)

Αγγελικής Μητροπούλου, υποψήφιας διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος

 

Διαβάστε ακόμη: