Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι γνωστές στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, έχουν περάσει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, δεδομένου ότι αποτελούν κεντρική πολιτική επιλογή, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να καθιστούν την ενασχόλησή μας με αυτές απολύτως επιβεβλημένη.

Σε αυτό το πλαίσιο συντάχθηκε το παρόν κείμενο εργασίας, το οποίο προσπαθεί να ταξινομήσει σε αδρές γραμμές τις τρέχουσες απόψεις γύρω από τις ΣΔΙΤ και, κυρίως, να εξετάσει την εξέλιξη και την εφαρμογή τους στη χώρα μας.

Το σημείωμα αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη:

  • Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη θέση των ΣΔΙΤ στον κόσμο: Πώς ορίζονται, ποια χαρακτηριστικά έχουν και πού εφαρμόζονται.
  • Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στη θέση των ΣΔΙΤ στο ελληνικό δίκαιο: Πώς ορίζονται και ποια είναι η θέση τους στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Στο τρίτο –και τελευταίο– μέρος γίνεται αναφορά στη θέση των ΣΔΙΤ στην κυβερνητική πολιτική σήμερα, στην κατάσταση που δημιουργείται, στα προβλήματα που αναφύονται και στους λόγους για τους οποίους οφείλουμε να είμαστε σκεπτικοί απέναντι σε μια άνευ όρων θετική αντιμετώπισή τους.

* Κείμενο εργασίας του

Ηλία Ξανθάκου, Τοπογράφου Μηχανικού – Συμβούλου συγκοινωνιακών έργων, πρώην Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης