Η Ηλεία είναι ευλογημένος τόπος, με μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παρόλα αυτά, αντί να ακμάζει, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της υστέρησης πανελλαδικά.

Στον πρωτογενή τομέα και πολιτισμό διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αδυνατεί να αξιοποιήσει. Για να αντιστρέψουμε την παρακμή, χρειαζόμαστε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική που θα στηρίζεται κυρίως στη σύγχρονη αντίληψη της οικονομικής αποτελεσματικότητας άυλων (συμβολικών) αγαθών.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εκπόνηση ενός πραγματικά φιλόδοξου σχεδίου δράσης για μια ολιστική αναπτυξιακή προσπάθεια πλήρους αναβάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και έχοντας ως βασικό πυρήνα την Αρχαία Ολυμπία, με συνέργειες και ακτινώσεις σε ολόκληρη την Ηλεία (Επικούρειος Απόλλων, Αρχαία Ήλιδα, κάστρο Χλεμούτσι, δρυοδάσος Φολόης, παραδοσιακά χωριά, Ανδρίτσαινα, Δίβρη).

Η εκπόνηση και πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις σε επίπεδο υποδομών, τουριστικής αναβάθμισης, πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα θα δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων με στόχο την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα (έξυπνη γεωργία).

 

* Κείμενο εργασίας του

Μάκη Μπαλαούρα, Οικονομολόγου, τ. Βουλευτή Ηλείας