Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ διεξήγαγε, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Prorata, πολιτική έρευνα ανίχνευσης προεκλογικών στάσεων στην ελληνική κοινή γνώμη.

Στόχος της έρευνας ήταν να χαρτογραφήσει το πολιτικοϊδεολογικό πεδίο στο πλαίσιο της άμεσης προεκλογικής συγκυρίας και να αναδείξει τις υπάρχουσες τάσεις στην κοινή γνώμη, οι οποίες ενδεχομένως να προοικονομούν και τις επιλογές των ψηφοφόρων.

Στην έρευνα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να διασταυρωθούν οι στάσεις των ερωτώμενων με την πρόθεση ψήφου, έτσι ώστε να προσδιοριστούν εκείνες οι θεματικές που θα επηρεάσουν κάθε δυνητική κομματική επιλογή. Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα κατά το διάστημα 31 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2023.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι ενόψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης η πολιτική αντιπαράθεση αποκτά χαρακτηριστικά που ανάγονται στη διάκριση Αριστερά – Δεξιά με αντίστοιχες γειώσεις στο κοινωνικο-πολιτισμικό πεδίο. Αυτό τεκμαίρεται από την υψηλή συσπείρωση που εμφανίζουν οι δύο βασικοί ανταγωνιστές σε διαφορετικές θεματικές ερωτημάτων, κάτι που δείχνει ότι οι κομματικές βάσεις διαφοροποιούνται σε πολλές πλευρές της προεκλογικής συζήτησης.

Στην έρευνα ανευρίσκονται ευρήματα γύρω από τη θετική/αρνητική κομματική ταύτιση, τη θεματική αρμοδιότητα των κομμάτων, την αποτίμηση κεντρικών εξελίξεων της τελευταίες εικοσαετίας, καθώς και ζητημάτων που αγγίζουν την άμεση επικαιρότητα, όπως για παράδειγμα οι υποκλοπές.

 

Aνάλυση ευρημάτων της έρευνας:

Του Κώστα Ελευθερίου, Επίκουρου Καθηγητή ΔΠΘ, Συντονιστής Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης ΕΝΑ

Του Παναγιώτη Σκευοφύλακα, Γενικού Διευθυντή ΕΝΑ

 

[ Όλη η έρευνα σε διαφάνειες ]

 

Διαβάστε ακόμη: