Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πολιτικής και των πολιτικών οργανώσεων είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει με αυξανόμενη ένταση τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα διεθνώς. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται με ζωηρό τρόπο και στην Ελλάδα.

Τι γνωρίζουμε όμως από τη θεωρία και τι μας διδάσκει η πρακτική εμπειρία; Η διείσδυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις συλλογικές εκφράσεις της κοινωνικής ζωής φαίνεται πως επιδρά καταλυτικά και στην οργάνωση των πολιτικών αγώνων.

Τα ερωτήματα είναι πολλά: Ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια τα προβλήματα που ανακύπτουν για τα πολιτικά κόμματα από την αξιοποίηση των ψηφιακών μεθόδων; Ποια είναι η κατεύθυνση των αλλαγών σε διάφορα πολιτικά εγχειρήματα υπό την επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού; Σε ποιο βαθμό και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η ψηφιακή επανάσταση να υπηρετήσει στόχους κοινωνικού και πολιτικού μετασχηματισμού;

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ απευθύνθηκε σε δύο  από τους κορυφαίους μελετητές της αλληλεπίδρασης της πολιτικής δράσης και των ψηφιακών τεχνολογιών, τους ακαδημαϊκούς Paolo Gerbaudo και Alex Williams, σε μια προσπάθεια να τεθεί ένα αφετηριακό πλαίσιο συζήτησης τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο αντίστοιχο της εφαρμοσμένης πολιτικής.

 

Δρ. Κώστας Ελευθερίου
Συντονιστής Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης ΕΝΑ

 

Διαβάστε ακόμη: