Στο παρόν άρθρο πραγματοποιείται μια προσπάθεια αποτύπωσης των επιπτώσεων της κρίσης της δημοκρατίας στο ελληνικό κομματικό σύστημα, εστιάζοντας στην απονομιμοποίηση των πολιτικών κομμάτων και στην εκλογική ενίσχυση των πολιτικών δυνάμεων της άκρας Δεξιάς.

Υπόθεση εργασίας είναι ότι η προϊούσα πορεία σύγκλισης και «καρτελοποίησης»/«κρατικοποίησης» των κυρίαρχων κομμάτων εξουσίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες τροφοδότησε, αλλά και ανατροφοδοτεί στη παρούσα συγκυρία, την κρίση του ελληνικού κομματικού συστήματος.

Στο κείμενο εξετάζεται ο ρόλος των κομμάτων στη διάρκεια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, τα προτάγματα που ανέλαβαν να υλοποιήσουν, τη σχέση που ανέπτυξαν με την κοινωνία καθώς και τους μετασχηματισμούς που σημειώθηκαν στο κομματικό σύστημα τα χρόνια της κρίσης, ενώ τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται, προέρχονται από τον επιστημονικό κλάδο της πολιτικής κοινωνιολογίας και της μαρξιστικής παράδοσης.

 

* Κείμενο εργασίας του

Διονύση Παπατριανταφύλλου, Υποψήφιου Διδάκτορα Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ