Συμμετέχοντας στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την όξυνση του στεγαστικού προβλήματος (ιδίως για τα νεότερα ηλικιακά τμήματα του πληθυσμού) αλλά και την ανησυχητική αύξηση του πληθωρισμού, λόγω των ανατιμήσεων που συνεπιφέρει η συρροή της πανδημικής με την ενεργειακή κρίση, το Ινστιτούτο ΕΝΑ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για τα ζητήματα αυτά με τον διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΕΝΑ Θεόδωρο Μητράκο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη συντονίστρια Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ Ειρήνη Νταή ο κ. Μητράκος εξήγησε πώς και γιατί τα φτωχά νοικοκυριά επιβαρύνονται περισσότερο από την κλιμάκωση του πληθωρισμού, επισημαίνοντας τον κοινωνικά άδικο χαρακτήρα του μηχανισμού μεταβολής των τιμών και τονίζοντας την ανάγκη μεγαλύτερων παρεμβάσεων στα ευάλωτα νοικοκυριά, που δέχονται τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις. Υπογράμμισε, επίσης, την αναντιστοιχία μεταξύ  οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ευημερίας καθώς, όπως είπε, παρά την αύξηση του ΑΕΠ το 2021, το εισόδημα του συντριπτικά μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού της χώρας είτε παραμένει το ίδιο είτε μειώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνονται τόσο ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού όσο και οι ανισότητες.

Εν συνεχεία, σχολιάζοντας την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών, ο συνομιλητής μας υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του ύψους αλλά και της στόχευσης των κοινωνικών επιδομάτων στη χώρα μας, καθώς, όπως είπε, η επίπτωσή τους στον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας για τις ευάλωτες και ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού είναι, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ισχνή.

Τέλος, ο κ. Μητράκος στάθηκε στη διαχρονική απουσία στεγαστικής πολιτικής και κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τη δραματική μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης των νέων, λόγω της επισφάλειας στην αγορά εργασίας, η οποία, σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό ποσοστό του πληθυσμού που πλήττεται από τη στεγαστική κρίση, καθιστά, όπως υποστήριξε, επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα που να παρακολουθεί και να χαράσσει την εθνική στεγαστική πολιτική.

Δείτε τη συνέντευξη:

 

Διαβάστε ακόμη:

Συνεντεύξεις ΕΝΑ: