Τι είναι οι περιφερειακές τράπεζες και ποια η θέση τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα; Πώς μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και ποια εργαλεία μπορούν να αξιοποιήσουν ώστε να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στην προώθηση της αναπτυξιακής δυναμικής των τοπικών κοινωνιών;

Ποιες είναι οι κύριες πηγές χρηματοδότησής τους και ποιες ρυθμιστικές αρχές διέπουν τη λειτουργία τους; Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές τράπεζες και πώς θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν το ρόλο τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα;

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη με τίτλο «Περιφερειακές τράπεζες: Η θέση τους στα εθνικά τραπεζικά συστήματα & ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή δυναμική» που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

 

* Mελέτη της

Ευανθίας Ζερβούδη, Δρ. Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτριας

 

Διαβάστε ακόμη: