Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ δημοσιεύει το 1ο Ενημερωτικό Σημείωμα (Report)* του Παρατηρητηρίου Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και ΕΣΠΑ 2021-27.

Ο σχεδιασμός του «Ελλάδα 2.0» πάσχει από 4 θεμελιώδεις αδυναμίες:

α) Απουσία στόχου μείωσης των ανισοτήτων και ένταξη μεταρρυθμίσεων που, αντίθετα, αυξάνουν τις ανισότητες.

β) Απουσία στόχου αύξησης της εγχώριας παραγόμενης αξίας και ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας με αποτέλεσμα οι πόροι να κατευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εισαγωγές,

γ) Περιθωριοποίηση των δημόσιων πολιτικών και αποκλεισμός μεγάλου όγκου των ΜμΕ από την χρηματοδότηση.

 δ) Απουσία περιφερειακής διάστασης.

Γι’ αυτούς τους λόγους αλλά και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες αντικειμενικές συνθήκες της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού απαιτείται επανασχεδιασμός των δράσεων του «Ελλάδα 2.0».

Παράλληλα, με βάση τα ποσοτικά δεδομένα, ο κυβερνητικός στόχος απορρόφησης (δηλαδή ο στόχος για την πραγματοποίηση των δαπανών) για το 2021 απέτυχε, ενώ ανέφικτος θεωρείται και ο στόχος για το 2022. Οι στόχοι αυτοί ήταν ανεξήγητα φιλόδοξοι δεδομένης τόσο της χρονικής φάσης (εκκίνησης του «Ελλάδα 2.0»), όσο και της απουσίας επαρκούς προεργασίας/ωρίμανσης.

Η κυβερνητική επιλογή κατάργησης/ παγώματος/ τροποποίησης σε δράσεις και έργα που ωρίμαζαν από την προηγούμενη κυβέρνηση (βλ. Πρόγραμμα Φιλόδημος, Πρόγραμμα Ηλέκτρα) επηρεάζει αρνητικά την απορρόφηση του ελληνικού Σχεδίου.

 

Υπεύθυνος Έργου:

Γιώργος Σταθάκης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Υπουργός

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Report:

Παναγιώτης Κορκολής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης ΕΝΑ

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια Κύκλου Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης ΕΝΑ

 


* Για το σημείωμα έχουν αξιοποιηθεί τα δεδομένα του 1ου τριμήνου 2022.  Εντός του Ιουλίου 2022 θα δημοσιευθεί επικαιροποίησή του με βάση στοιχεία του 1ου εξαμήνου 2022. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα επεξεργασία των  επικαιροποιημένων ποσοτικών δεδομένων δεν προκύπτει ουσιαστική διαφοροποίηση των συμπερασμάτων του επισυναπτόμενου Σημειώματος.