Το βιβλίο του Μιχάλη Νικολακάκη «Μοντέρνα Κίρκη – Τουρισμός και ελληνική κοινωνία την περίοδο 1950-1974» αποτελεί το πρώτο σύντομο και περιεκτικό βιβλίο που προσεγγίζει το θέμα του τουρισμού στη μεταπολεμική περίοδο με νηφαλιότητα και πληθώρα ιστορικών πηγών.

Ο συγγραφέας δεν έχει διαλέξει τυχαία να εμβαθύνει στην περίοδο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η περίοδος αυτή βρίθει κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων οι οποίες αντικατοπτρίζονται στον τρόπο που ο τουρισμός μετουσιώνεται στο κατεξοχήν «αντικείμενο των αναπτυξιακών μας ερώτων», τάση που είναι κυρίαρχη ακόμα και σήμερα.

Το βιβλίο του Μιχάλη Νικολακάκη ξεχωρίζει γιατί προσεγγίζει το ζήτημα του τουρισμού βάζοντας σαφή πλαίσια, προϋποθέσεις και φίλτρα για να ερμηνεύσει την πορεία του βασισμένο σε πηγές από τα πεδία της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας, της οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης και του τουρισμού.

* Tης Αγγελικής Μητροπούλου, Υποψήφιας Διδάκτορα στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου