Στο Delphi Economic Forum συμμετείχε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Νίκος Ερηνάκης.

Συμμετέχοντας στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Young Leaders Roundtable: Collaboration and Leadership for Sustainability» ο Ν. Ερηνάκης υπογράμμισε την αναγκαιότητα «ανανοηματοδότησης συλλογικών ιδεών και στόχων», θέτοντας στο επίκεντρο το «πρόταγμα της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

Δείτε την παρέμβαση του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΕΝΑ στο DEF: