Τι είναι οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες και ποιες είναι οι βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας τους; Ποια είναι η εξέλιξη και ποια είναι η παρουσία τους σε παγκόσμιο επίπεδο; Ποιες είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας και ποια οφέλη μπορεί να αποκομίσει μία οικονομία από αυτήν; Γιατί είναι σημαντική η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας;

Η μελέτη που δημοσιεύει το ΕΝΑ επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, θέτοντας υπό εξέταση βασικά στοιχεία για τις Αναπτυξιακές Τράπεζες και το ρόλο τους.

Οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η συνεισφορά τους στη χρηματοδότηση έργων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα με μεγάλα κοινωνικά οφέλη (social benefits) και σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξωτερικότητες όπως είναι τα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων» έργων, που συνεισφέρουν στην ευημερία των πολιτών, στον περιορισμό των ανισοτήτων, στην ενίσχυση του εισοδήματος και της απασχόλησης και εν τέλει σε μια παραγωγικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ελλάδα, ήταν μέχρι τον Απρίλιο του 2019 η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είχε προχωρήσει στην ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η αναγκαιότητα και η αξία ίδρυσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών κι άλλων κονδυλίων και χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για την πραγματική οικονομία γίνονται ακόμη πιο αισθητά στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας που βιώνει η χώρα (και ολόκληρος ο κόσμος) με εκατοντάδες επιχειρήσεις να πλήττονται, άμεσα και έμμεσα, και χιλιάδες θέσεις εργασίας να κινδυνεύουν να χαθούν.

 

* Μελέτη της

Ευανθίας Ζερβούδη, Δρ. Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτριας

 

Διαβάστε ακόμη: