Τη διευρυνόμενη ανισοκατανομή εισοδήματος στο εσωτερικό των κρατών-μελών της ΕΕ κατά την τελευταία δεκαετία υπογραμμίζουν σε άρθρο τους στην ιστοσελίδα Social Europe ερευνητές του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας Eurofound.

Όπως επισημαίνεται, η οικονομική κρίση οδήγησε στη συρρίκνωση του ατομικού και οικογενειακού διαθέσιμου εισοδήματος της μεσαίας και κατώτερης τάξης, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του χάσματος των οικονομικών ανισοτήτων στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών.

Το εισόδημα των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων μειώθηκε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών μεταξύ 2008 – 2013. Τα υψηλότερα εισοδήματα αποδείχθηκαν, αντίθετα, περισσότερο ανθεκτικά στην κρίση, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση στο ένα τρίτο των χωρών της ΕΕ. Το αποτέλεσμα ήταν η αντιστροφή της τάσης σταδιακής σύγκλισης των εισοδημάτων μεταξύ των κρατών-μελών που είχε αρχίσει να διαφαίνεται πριν από την έναρξη της κρίσης.

Η συμπίεση των μεσοστρωμάτων, παρότι δεν συντελέστηκε με την ίδια ένταση παντού στην Ευρώπη, οδήγησε, σύμφωνα με τους ερευνητές, σε αντίστοιχη διεύρυνση των χαμηλότερων εισοδηματικά πληθυσμιακών ομάδων. Η μεσαία τάξη συρρικνώθηκε ιδίως στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος), καθώς και σε χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ (Εσθονία, Ουγγαρία, Σλοβενία), αντιστρέφοντας τη διαγραφόμενη, πριν από την κρίση, τάση διεύρυνσης των μεσαίων στρωμάτων στα δύο τρίτα περίπου των κρατών-μελών, ιδίως σε εκείνα της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Δείτε το σχετικό άρθρο εδώ και διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη με τίτλο Income Inequalities and Employment Patterns in Europe Before and After the Great Recession.