Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς σημειώνονται εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν σημαντικές φυσικές καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζωών, με μεγάλο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, όπως επισημάνθηκε και στην εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών ΕΝΑ με θέμα «Κλιματική Αλλαγή & νέα δεδομένα: Πρόληψη, Διαχείριση, Παρέμβαση».

Η παραδοχή ότι η συχνότητα και η ένταση ανάλογων καταστροφικών φαινομένων επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή συνιστά πλέον κοινό τόπο. Απαιτείται επομένως να προγραμματισθούν και να υιοθετηθούν νέες προσεγγίσεις με στόχο την οικοδόμηση της «ανθεκτικότητας» στις φυσικές καταστροφές.

Προϋπόθεση για τη θωράκιση του φυσικού αλλά και του ανθρώπινου, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος αποτελεί ο ριζικός επαναπροσδιορισμός της προσέγγισής μας για την οργάνωση και διαχείριση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και την προστασία της ζωής και της φύσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίος όχι μόνο ένας σύγχρονος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός έγκαιρης πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών καταστροφών αλλά και μια συνολικότερη πολιτική για την αντιμετώπιση των ποικίλων διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής, που θα ευνοεί τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη στρατηγική διασύνδεση των προκλήσεων που αυτή συνεπάγεται με όλες τις κομβικές τομεακές στρατηγικές στο πλαίσιο ενός νέου μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

 

Mελέτη της

Ιουλίας Μωραΐτου, Δρ. Χωροταξίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Βρυξελλών, Ειδικής Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης