Το LabGov (LABoratory for the GOVernance of the City as a Commons) είναι ένα διεθνές δίκτυο ερευνητικών πλατφορμών συνεργασίας σε επίπεδο θεωρίας, αλλά και εφαρμοσμένων πολιτικών.

Ως αντικείμενό του ορίζει τη διερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων, πολιτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη συνεργατική και από κοινού διαχείριση των αστικών χώρων και πόρων.

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του πραγματοποιείται μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ωστόσο πλήθος συνεργασιών με ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς από όλο τον κόσμο λαμβάνει χώρα κάθε έτος. Μεταξύ των στόχων του LabGov περιλαμβάνεται η μελέτη των εφαρμογών και των δυνατοτήτων προσαρμογής της θεωρίας των κοινών στο αστικό πλαίσιο με έμφαση στα αστικά κοινά, τη γνώση και τις υποδομές ως κοινά αγαθά.

Η παρούσα έκδοση The City as a Commons Papers: The founding literature and inspirational speeches αποτελεί μέρος του Co-Cities Open Book, αποτέλεσμα πέντε ετών έρευνας και πειραματισμών στις νέες μορφές συνεργατικής διοίκησης των πόλεων.

Στο τελευταίο μέρος περιλαμβάνεται συλλογή άρθρων από ορισμένους εκ των σημαντικότερων ερευνητών των αστικών κοινών, αλλά και εφαρμοστών των σχετικών πολιτικών στην πράξη. Σειρά θεματικών από την ιστορία των αστικών κοινών, τη νομική βάση της σχετικής θεωρίας και τις προαπαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις καλύπτεται από ειδικούς στους σχετικούς τομείς όπως η T. De Moor, ο M. Bauwens, η Sh. Foster, ο D. Bollier κ.α. που μας εισάγουν στη συζήτηση και μας παρέχουν τα εννοιολογικά εργαλεία προκειμένου να κατανοήσουμε την περιπλοκότητα του Co-Cities model όπως οι ίδιοι το ονομάζουν.

Διαβάστε περισσότερα για για το LabGov εδώ

Εισαγωγικό video από το European Commons Assembly με τίτλο Right to the City