Καθώς το ελληνικό κομματικό σύστημα βρίσκεται πλέον, έστω και άτυπα, σε προεκλογική περίοδο, ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΕΝΑ Γιάννης Τσίρμπας ανατέμνει, με τη βοήθεια του συντονιστή του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του ΕΝΑ Κώστα Ελευθερίου, τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς των Ελλήνων. Προκειμένου να εξηγήσει ποια είναι αυτά και πώς αναμένεται να επηρεάσουν την επιλογή τους στις επικείμενες εκλογές, ο συνομιλητής μας επιχειρεί στη συζήτηση αυτή να απαντήσει σε ερωτήματα όπως τα ακόλουθα:

Πώς επηρέασε τον κομματικό ανταγωνισμό η οικονομική κρίση των αρχών της περασμένης δεκαετίας; Πού εντοπίζονται οι ρήξεις και οι ασυνέχειες αλλά και οι συνέχειες με το παρελθόν που παρουσιάζει το νέο, σταθερότερο, κομματικό σύστημα το οποίο φαίνεται να οικοδομείται μετά το 2012; Εάν σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον του σχηματισμού ενός νέου δικομματισμού, πόσο ισχυρός είναι αυτός σε σύγκριση με το παρελθόν και πώς επηρεάζεται από έναν διάχυτο διπολισμό αλλά και από την κανονικοποίηση του ξενοφοβικού και μισαλλόδοξου λόγου;

Πώς διαμορφώνονται πλέον οι κομματικές ταυτίσεις, ο ισχυρός δηλαδή συναισθηματικός δεσμός με ένα κόμμα, και πώς αυτές επηρεάζονται από παράγοντες όπως το κοινωνικό περιβάλλον, η ηλικία και το εισόδημα; Γιατί οι αποκλειστικά αρνητικές κομματικές ταυτίσεις βλάπτουν τη δημοκρατία; Πώς επιδρούν στην πολιτική συμπεριφορά και συμμετοχή χαρακτηριστικά της πολιτικής κουλτούρας, όπως το πολιτικό ενδιαφέρον ή, αντίθετα, η πολιτική απάθεια, η εμπιστοσύνη στο κομματικό σύστημα, η πόλωση και ο φανατισμός; Πώς διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά της εκλογικής περιόδου που διαγράφεται μπροστά μας;

Δείτε τη συνέντευξη:

 

Συνεντεύξεις ΕΝΑ:

Διαβάστε ακόμη: