Η οικονομική κρίση του 2007-08, που είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότερη ένταξη των νέων στην εργασία.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων μετάβασης από την τάξη στην εργασία είναι η στενότερη διασύνδεση των μαθητών με τις θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή και, μετά την αποφοίτηση, μέσω εκπαίδευσης στην εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση). Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι οι χώρες στις οποίες η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί έναν ισχυρό θεσμό, η ικανότητα των χωρών αυτών να αντιπαλέψουν την αυξανόμενη ανεργία των νέων είναι μεγαλύτερη.

Για αυτόν τον λόγο, τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεις κυρίως στην Ευρώπη και τον ΟΟΣΑ έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους στη βελτίωση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην εργασία, με κύριο στόχο οι όποιες μορφές μαθητείας να αποτελέσουν μια συνειδητή επιλογή εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού για περισσότερους μαθητές, τόσο νέους όσο και ολοένα και περισσότερο ενήλικες.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι σημαντικό οι όποιες μεταρρυθμίσεις να «χτίζουν» πάνω στις εμπειρίες του θεσμού έως τώρα, σε ό,τι λειτουργεί και είναι αποτελεσματικό, καθώς και στις κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό διότι τα στοιχεία σχετικά με τη μετάβαση στην εργασία των νέων είναι αποθαρρυντικά. Ενδεικτικά, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ, 33,2% τον Οκτώβριο του 2021, το υψηλότερο ποσοστό νέων μακροχρόνια ανέργων εκτός κατάρτισης, εκπαίδευσης και απασχόλησης εντός ΕΕ (41%), ενώ παράλληλα διακρίνεται και από υψηλά ποσοστά μετανάστευσης νέων για εξεύρεση εργασίας.

Στην Ελλάδα οι κατευθύνσεις πολιτικής οφείλουν να συγκεντρώνονται σε ένα βασικό κείμενο πολιτικής εν είδει «στρατηγικού σχεδίου για τη μαθητεία». Αυτό το στρατηγικό σχέδιο θα μπορούσε να αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

  • Άξονας βελτίωσης ποιότητας της εκπαίδευσης στη μαθητεία
  • Άξονας διασφάλισης εργασιακών δικαιωμάτων και ποιοτικών θέσεων εργασίας
  • Άξονας διασύνδεσης μαθητείας με την παραγωγική ανάπτυξη.

 

* Ανάλυση του

Βασίλη Δελή, απόφοιτου ΕΣΣΔΑ, συνεργάτη πολιτικής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλους Ομάδας Κοινωνικών Εξελίξεων ΕΝΑ

 

Διαβάστε ακόμη: