Η ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αλλά και συνολικότερα η αναβάθμιση της εργασίας, αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες για τη μεγιστοποίηση της ικανότητας των επιχειρήσεων να καινοτομούν.

Αυτό διαπιστώνεται σε πρόσφατη  έρευνα με τίτλο Innovative Changes in European Companies του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας της ΕΕ Eurofound, η οποία εξετάζει τη σχέση μεταξύ των καινοτομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και διαφόρων χαρακτηριστικών-πτυχών της εργασίας (ποιότητα θέσεων εργασίας, συμμετοχή εργαζομένων, σημασία κοινωνικού διαλόγου).

 

Διαβάστε τη σύνοψη της έρευνας στα ελληνικά εδώ:

Καινοτόμες αλλαγές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις