Πώς ασκείται και σε τι αποσκοπεί η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής; Σε τι διαφέρει το νέο από το προηγούμενο μοντέλο άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ και ποιες αδυναμίες του επιχειρεί να θεραπεύσει; Ποιο ρόλο καλείται να διαδραματίσει εν προκειμένω το εδαφικό κεφάλαιο; Μπορεί η μεταβλητή του χώρου να λειτουργήσει ως επιταχυντής μιας ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης;

Στα παραπάνω ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η Περιφερειολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χριστίνα Μπαρμπαρούση στη μελέτη που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.