Η πρόσφατη χιονόπτωση, που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Αθήνα, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του λεγόμενου επιτελικού κράτους και των μηχανισμών του.

Στο κείμενο που ακολουθεί ο δρ. Δημοσίου Δικαίου, σύμβουλος του ΑΣΕΠ και πρώην νομάρχης Απόστολος Παπατόλιας επιχειρεί μια ανανοηματοδότηση της έννοιας του επιτελικού κράτους. Έτσι, αντιπαραθέτει στο κυρίαρχο σήμερα νεοφιλελεύθερο μοντέλο επιτελικότητας, που οργανώνεται γύρω από την ιδέα της «διαδικαστικής δημοκρατίας» και της αναγνώρισης του πρωτείου της αγοράς, αλλά και στην εγχώρια, ψευδεπίγραφη, εκδοχή του, πίσω από την οποία υποκρύπτονται καθαρά συγκεντρωτικές και χειραγωγικές σκοπιμότητες, την προοδευτική εννοιολόγηση του επιτελικού κράτους, που εδράζεται στο πρότυπο της συμμετοχικής/διαβουλευτικής διοίκησης και των συνεργειών κράτους – αγοράς – κοινωνίας των πολιτών.

Το εναλλακτικό προοδευτικό αυτό υπόδειγμα υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως μελλοντικό όχημα διεκδίκησης της προγραμματικής υπεροχής μιας νέας, πλουραλιστικής Αριστεράς απέναντι στην ιδεολογική κυριαρχία του «μεταδημοκρατικού» νεοσυντηρητικού μοντέλου, που δεν διστάζει να προβάλλει ένα ιδεώδες επιλεκτικής ενσωμάτωσης, στο όνομα του ελιτίστικου δικαιωματισμού της «αριστείας» και της «προσφοράς ευκαιριών».

 

Διαβάστε ακόμη: