Η Ενέργεια καθορίζει τις παραμέτρους των παραγωγικών μοντέλων στις κοινωνίες. Αποτελεί προϋπόθεση, εφόσον είναι δίκαια διαθέσιμη, για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η χρήση των τεχνολογιών που αποκεντρώνουν την παραγωγή ενέργειας διευκολύνει τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αλλαγή υποδείγματος για καινοτόμες ΑΠΕ, βασισμένες σε τοπικές δυνάμεις και συμμετοχή κοινωνιών.

Η ενεργειακή δικαιοσύνη τέμνει το σημείο μετάβασης μεταξύ 3ης και 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ώστε να ευοδωθούν οι προσδοκίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία θα κατανέμεται δίκαια ανάμεσα στον παγκόσμιο πληθυσμό, ανάμεσα σε κράτη, κοινωνίες αλλά και κοινωνικές τάξεις.

Οι εναλλακτικές πολιτικές και η καινοτομία μπορούν να προκαλέσουν ριζοσπαστικές αλλαγές, εφόσον η δημοκρατία είναι στο προσκήνιο και διαδραματίζουν ρόλο εξίσου όλοι οι συμμετέχοντες: πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και παραγωγικές δυνάμεις. Με αυτόν τον τρόπο ακολουθούνται αποτελεσματικοί και αποδοτικοί τρόποι ενεργειακής μετάβασης, επιτυγχάνεται άρση των ανισοτήτων και ενθαρρύνεται η απόκτηση τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

 

* Μελέτη του 

Στάθη Δεββέ, Μηχανολόγου Μηχανικού με μεταπτυχιακή ειδίκευση στα Ενεργειακά Οικονομικά