Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το κατ’ εξοχήν σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο ενίσχυσης της μικρομεσαίας και μεγάλης επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα, δρώντας παράλληλα προς το ΕΣΠΑ.

Οι Αναπτυξιακοί Nόμοι εν γένει αποτελούν νομοθετήματα μεγάλης πολιτικής και δημοσιονομικής βαρύτητας, μέσω των οποίων ενισχύεται άμεσα πάνω από το 10% των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ έμμεσα περίπου το 30%· κυρίως όμως λειτουργούν τροχιοδεικτικά δηλαδή, δείχνουν την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει η οικονομία.

Αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Μέσα από το παράδειγμα του Αναπτυξιακού Νόμου, η κυβέρνηση θέλει να προβάλλει τον εαυτό της ως «φιλο-επενδυτική» και ότι επιδιώκει τη στροφή της οικονομίας προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση ενώ στην πραγματικότητα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ουσιαστικά συνεχίζει την πολιτική που ακολουθήθηκε για πολλές δεκαετίες και η οποία οδήγησε την χώρα στην οικονομική κρίση και τη χρεοκοπία.

Παράλληλα, ανατρέπει αναπτυξιακές παρακαταθήκες της περιόδου 2015-19, όταν επιχειρήθηκε να διαμορφωθούν, στη μεταμνημονιακή περίοδο, προϋποθέσεις για ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα, βιώσιμο, συμπεριληπτικό και ανθεκτικό.

Η παρούσα ανάλυση διαρθρώνεται σε 5 ενότητες: Η πρώτη περιλαμβάνει κριτικές παρατηρήσεις για τις ανεπάρκειες του νομοσχεδίου για τον Αναπτυξιακό Νόμο που συζητείται στη Βουλή· η δεύτερη αποτελεί μια αποτίμηση των Αναπτυξιακών Νόμων της τελευταίας εικοσαετίας· η τρίτη περιγράφει την κυβερνητική πολιτική της περιόδου 2015-19 αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο· η τέταρτη μια σύγκριση της επενδυτικής πολιτικής της περιόδου 2015-19 σε σχέση με αυτή των προηγούμενων κυβερνήσεων· η πέμπτη ενότητα «Αντιφάσεις διακηρύξεων και έργων», αποτελεί μια ευρύτερη αποτίμηση του χάσματος που υπάρχει στις διακηρύξεις της σημερινής κυβέρνησης περί ανάπτυξης και των πεπραγμένων της. Τέλος, το κείμενο κλείνει με μια συμπερασματική ενότητα.

 

* Ανάλυση του

Λόη Λαμπριανίδη, Οικονομικού γεωγράφου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  π. Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

 

Δείτε ακόμη: