Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συγκροτεί το Κέντρο Πολιτικής Θεωρίας, προκειμένου να αναδείξει σύγχρονες αριστερές/προοδευτικές θεωρητικές προσεγγίσεις και να συμβάλει στην ανταλλαγή γόνιμων σκέψεων και ιδεών γύρω από κρίσιμα διακυβεύματα της πολιτικής θεωρίας και πρακτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο εγκαινιάζεται με τη δημοσίευση της ανάλυσης του Δρ. Άλεξ Μπράιαν, Διδάσκοντα στο Τμήμα Φιλοσοφίας του King’s College London, με θέμα «Δομική αδικία: Εργαλείο για μια πολιτική χειραφέτησης».

– – –

Παρά τις πολλές σημαντικές τους διαφορές, η παγκόσμια φτώχεια, η οικιακή εργασία που παρέχουν μετανάστες και η ανεπαρκής πρόσβαση σε βασικά αγαθά είναι προφανώς όλες περιπτώσεις αδικίας. Σε καθεμιά από αυτές άνθρωποι υποφέρουν εξαιτίας της έλλειψης αγαθών ή ευκαιριών και είναι εκτεθειμένοι σε ένα ευρύ φάσμα περαιτέρω δεινών όπως η εκμετάλλευση, οι ασθένειες και η σωματική βία.

Για τι είδους αδικία πρόκειται όμως σε αυτές τις περιπτώσεις; Φαινόμενα αυτού του είδους, που είναι τόσο περίπλοκα και ανόμοια μεταξύ τους, δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά ως αποτέλεσμα των πράξεων οποιουδήποτε συγκεκριμένου δρώντα ή ομάδας. Ούτε και μπορούμε να εντοπίσουμε μία μόνο δομή ή σύστημα, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, που να ευθύνεται γι’ αυτά.

Ένας δημοφιλής τρόπος χαρακτηρισμού περιπτώσεων αυτού του είδους στην πρόσφατη φιλοσοφική βιβλιογραφία είναι διαμέσου της έννοιας της δομικής αδικίας (structural injustice). Οι δομικές αδικίες είναι περιπτώσεις αδικίας που δεν είναι ούτε αμιγώς διαπροσωπικές ούτε και περιορίζονται στους κανόνες και τις πολιτικές ενός συγκεκριμένου θεσμού. Ενώ μια αμιγώς διαπροσωπική προσέγγιση θα επικεντρωνόταν στις προθέσεις ή την ηθική ευθύνη συγκεκριμένων δρώντων, η δομική προσέγγιση της αδικίας επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο άδικες καταστάσεις ή πρακτικές μπορεί να είναι προϊόν των ακούσιων συνεπειών άλλων κοινωνικών φαινομένων ή δομών.

Η έννοια της δομικής αδικίας επιτρέπει σε όσους ασχολούνται με την προοδευτική πολιτική να κατανοήσουν ή να διαγνώσουν καλύτερα ορισμένες από τις πλέον διαδεδομένες και κατάφωρες αδικίες της σύγχρονης εποχής. Ταυτόχρονα, παρέχει έναν τρόπο να σκεφτούμε πολλές από τις πλέον επείγουσες μορφές αδικίας των σύγχρονων κοινωνιών που μπορεί να είναι χρήσιμος για την προώθηση μιας ριζοσπαστικής πολιτικής.

 

Διαβάστε ακόμη: