Στις 8 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κείμενο θέσεων της πρωτοβουλίας DIALOP, που συγκροτήθηκε το 2016 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και δικτύων (μεταξύ των οποίων το Rosa Luxemburg Stiftung, το Transform!Europe και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ χριστιανών και μαρξιστών.

Το κείμενο εργασίας «Διάλογος χριστιανών – μαρξιστών: Προθέσεις, σκοπός, μέθοδοι» ανατέμνει τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραδόσεων, του χριστιανισμού και του μαρξισμού, που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία και τη σκέψη της ανθρωπότητας, ανατρέχοντας στις ιστορικές της καταβολές.

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρεί να ανιχνεύσει σημεία σύγκλισης και απόκλισης, ιχνηλατώντας τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορική διαδρομή του διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο αυτών ρευμάτων με τη συμμετοχή θεολόγων και εμβληματικών μαρξιστών διανοητών, εκπροσώπων της Εκκλησίας, και πολιτικών της ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Στην κατεύθυνση αυτή εκτίθεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία, η οποία εκκινεί από την αιτιολογημένη αντιγνωμία προκειμένου να οδηγηθεί στην επιλεκτική συναίνεση, και υπενθυμίζεται η σημασία του διαλόγου στην αναζήτηση κοινών τόπων ενώπιον των προκλήσεων που θέτουν σήμερα η όξυνση της κλιματικής κρίσης, η επίταση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και η κρίση της δημοκρατίας και των αντιπροσωπευτικών θεσμών.

 

* Κείμενο εργασίας του

Ιωσήφ Σινιγάλια, μηχανολόγου μηχανικού, μέλους της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «Εποχή»