Ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Φρέντυ Σταϊνχάουερ συνομιλεί με τον συντονιστή του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του ΕΝΑ Κώστα Ελευθερίου σχετικά με το βιβλίο Αναφορά και σχέδιο διατάγματος επί της γενικής οργάνωσης της δημόσιας παιδείας του Κοντορσέ το οποίο μετέφρασε και επιμελήθηκε με τον Κώστα Μπατσίλα.

Στο εν λόγω βιβλίο περιλαμβάνονται το νομοσχέδιο περί δημόσιας παιδείας που κατέθεσε ο Κοντορσέ το 1791 στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση καθώς και ο εισαγωγικός λόγος που εκφώνησε ο ίδιος ο Κοντορσέ για τη στήριξη του νομοσχέδιου. Πρακτικά πρόκειται για δύο καταστατικά κείμενα της νεωτερικής αντίληψης περί εκπαίδευσης, όπου η δημόσια παιδεία, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, εμφανίζεται ως προϋπόθεση και μέσο για την ένταξη του ανθρώπου στην πολιτική διαδικασία και την κοινωνία γενικότερα.

Στην αντίληψη του Κοντορσέ η ιδιότητα του πολίτη είναι σύμφυτη με τη δημόσια παιδεία, καθώς στους τρεις βαθμούς της καλλιεργείται ο ορθός λόγος κάθε πολίτη και προάγεται η ατομική και συλλογική πρόοδος. Το διαφωτιστικό πρόταγμα της απελευθέρωσης του ανθρώπου τόσο από δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις όσο και από τις σχέσεις προσωπικής εξάρτησης, υπηρετείται από το νεωτερικό κράτος το οποίο έχει την υποχρέωση να μορφώσει όλους τους πολίτες του ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης. Στη βάση αυτής της προσέγγισης περί δημόσιας παιδείας οικοδομήθηκε το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών της Ευρώπης.

Η επικαιρότητα αυτής της προβληματικής στη σημερινή εποχή έγκειται στη συνεχιζόμενη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να λειτουργεί σε μια βάση ανάδειξης και καλλιέργειας των χαρακτηριστικών ενός έλλογου δημοκρατικού πολίτη.

Δείτε τη συνέντευξη: