Στο πλαίσιο της Συγκρότησης του Παρατηρητηρίου των Κοινών, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, σε συνεργασία με το Transnational Institute (ΤΝΙ), προχώρησε στη μετάφραση στα ελληνικά και την έντυπη έκδοση της μελέτης Δημόσια Χρηματοοικονομικά για το μέλλον που θέλουμε.

Η Μελέτη διατίθεται online στην ιστοσελίδα του ΕΝΑ και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ΕΝΑ.

 

Διαβάστε την περίληψη της Μελέτης εδώ

Κατεβάστε τη Μελέτη στα ελληνικά εδώ

 

Διαβάστε ακόμη: