Η επιβεβαίωση των εκτιμήσεων για επιτάχυνση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο δ’ τρίμηνο του έτους οδήγησε στη διαμόρφωση του υψηλότερου ρυθμού μεγέθυνσης από την έναρξη της κρίσης. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί αναμφίβολα μια αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα φάση ισχυρότερης ανάπτυξης, με στοιχεία βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Από την πλευρά της δαπάνης, κινητήρια δύναμη της μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ υπήρξαν οι εξαγωγές και ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου καθώς και η αρκετά έντονη συσσώρευση αποθεμάτων. Από την πλευρά της παραγωγής, οι εξελίξεις είναι θετικές σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους με τη βιομηχανία να σημειώνει σημαντική αύξηση κατά δέκατο συνεχές τρίμηνο. Από την άλλη, η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε και η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη παρότι τόσο η απασχόληση όσο και ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών σημείωσαν σημαντική βελτίωση.

Οι παραπάνω εξελίξεις αποτυπώνουν την έναρξη των διαδικασιών αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου προς την κατεύθυνση της εξωγένειας και των επενδύσεων παρά τους περιορισμούς που τίθενται στο δημοσιονομικό επίπεδο. Οι τάσεις βελτίωσης της εξωστρέφειας διαφαίνονται εκτός από την σημαντική αύξηση των εξαγωγών, συμπληρωματικά και στην ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων και των τουριστικών εισπράξεων.

Η ποιοτική αυτή μετατόπιση εφόσον ενταθεί, με βάση τις προβλέψεις για μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2018 και 2019, αναμένεται να επιταχύνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και πρόσθετων εισοδημάτων που σταδιακά θα αποκαταστήσουν το βιοτικό επίπεδο ιδιαίτερα εκείνων των στρωμάτων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα απαιτεί ένα μείγμα πολιτικής λεπτών ισορροπιών που ταυτόχρονα θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή και θα εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας.

 

Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: Αιµ. Μαρσέλλου – Η. Κωσταράκος (ESRI)