Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται για ένατο διαδοχικό τρίμηνο, επίδοση που έχει να επιτευχθεί από το α’ τρίμηνο 2006 – α΄ τρίμηνο 2008.

Βασικός μοχλός μεγέθυνσης αναδείχθηκαν οι επενδύσεις (ετήσια αύξηση 7,9%) και οι εξαγωγές (ετήσια αύξηση 4,0%) ενώ και η κατανάλωση των νοικοκυριών ενισχύθηκε (ετήσια αύξηση 0,8%) συνέπεια της συνεχιζόμενης βελτίωσης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, τα πλέον πρόσφατα δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2015-2018 επιβεβαίωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης καθώς όχι μόνο επιτεύχθηκαν οι στόχοι για τα πρωτογενή δημοσιονομικά αποτελέσματα για τέσσερα διαδοχικά έτη, αλλά δημιουργήθηκε και επαρκής δημοσιονομικός χώρος για την λήψη περαιτέρω μέτρων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και θα προστατεύσουν τους περισσότερο ευάλωτους.

Η θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί αντανακλάται μεταξύ άλλων και στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί όχι μόνο σε επίπεδα προ της κρίσης, αλλά και σε ακόμη ευνοϊκότερα. Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου κινούνται σε σημαντικά πλέον επίπεδα κάτω του 3%, φθάνοντας μέχρι και στο 2,731% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.

Η εμπεδωμένη δημοσιονομική σταθερότητα και η εδραίωση συνθηκών ανάκαμψης, παρά τις προκλήσεις που εύλογα κάθε φορά ανακύπτουν, δεν αφήνουν χώρο για αρνητική επιρροή της προεκλογικής περιόδου στην οικονομία.

Ομάδα Οικονομικών και Κοινωνικών Αναλύσεων ENA