Στις 20 Αυγούστου η χώρα ολοκλήρωσε με επιτυχία το τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής υπό ομαλές συνθήκες: Αφενός η ανάκαμψη της οικονομίας ισχυροποιείται, καθώς το ΑΕΠ αυξάνεται για έκτο διαδοχικό τρίμηνο, αφετέρου η απόφαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου και οι επί τρία διαδοχικά έτη καλύτερες του αναμενόμενου δημοσιονομικές επιδόσεις ενισχύουν την αξιοπιστία και τις προοπτικές της χώρας.

Η εδραίωση της ανάκαμψης επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα των Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 για το β’ τρίμηνο του έτους, τα οποία έδειξαν ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018 η αύξηση ανήλθε σε 0,2%. Βασικός μοχλός ανάπτυξης αναδείχθηκαν οι εξαγωγές, με αύξηση 9,4% σε ετήσια βάση και η ιδιωτική κατανάλωση, με αύξηση 1,0%. Από την πλευρά της παραγωγής, σχεδόν το σύνολο των κλάδων παρουσίασε αυξήσεις (σε ετήσια βάση).

O ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο είναι ο υψηλότερος από την έναρξη της κρίσης και η εμπιστοσύνη στην οικονομία ενισχύεται ως αποτέλεσμα των θετικών αξιολογήσεων του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Απόρροια των θετικών αυτών εξελίξεων αποτελούν οι διαδοχικές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας.

Οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο κατά το β’ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 5,4% σε ετήσια βάση. Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στον τομέα Μεταφορικός Εξοπλισμός και Οπλικά Συστήματα (-48,76%) και έχει ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη σημαντικών αυξήσεων στους υπόλοιπους τομείς όπως των Κατοικιών (+5,12%), των Άλλων κατασκευών (+6,90%), του Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (+15,36%) και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού και οπλικών συστημάτων (+19,30%). Κατά συνέπεια, χωρίς την επίδραση του τομέα του μεταφορικού εξοπλισμού, ο ρυθμός μεγέθυνσης του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου θα ανερχόταν στο 9,35%.

Στο εσωτερικό πεδίο οι προκλήσεις της μεταμνημονιακής περιόδου συνίστανται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της κρίσης αλλά και των παθογενειών του παρελθόντος. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση της υψηλής ανεργίας, του ελλείμματος επενδύσεων και, κατά συνέπεια, της ανταγωνιστικότητας απαιτεί την υιοθέτηση ενός ισορροπημένου μίγματος πολιτικών που να αποκαθιστά τις κοινωνικές αδικίες και ταυτόχρονα να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα εντός των ορίων που θέτουν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου που προκύπτει από την υπεραπόδοση των πλεονασμάτων της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και η πρώτη μεταμνημονιακή Υπουργική Απόφαση που επεκτείνει τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 

Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: Αιµ. Μαρσέλλου – Η. Κωσταράκος (ESRI)