Το τρέχον Δελτίο δημοσιεύεται την επομένη του Eurogroup της 21ης Ιουνίου στο οποίο πάρθηκαν θετικές αποφάσεις τόσο ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους όσο και ως προς τις προοπτικές της οικονομίας. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, το 2018 αποτελεί έτος καμπής για την ελληνική οικονομία αφενός γιατί επιταχύνεται η αναπτυξιακή πορεία της χώρας αφετέρου επειδή η επιστροφή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές τον Αύγουστο του 2018 θα λάβει χώρα σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένη από τις αβεβαιότητες που πλαισίωναν την ελληνική οικονομία μέχρι σήμερα.

Έπειτα από τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής και βαθιάς ύφεσης, η χώρα βρίσκεται λίγο πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου Προγράμματος και της εξόδου στις αγορές. Σε αυτές τις συνθήκες, η ελληνική οικονομία ισχυροποιεί την ανάκαμψή της, καταγράφοντας για πέμπτο συνεχές τρίμηνο θετικό ρυθμό μεγέθυνσης.

Τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία επιβεβαιώνουν σειρά Εκθέσεων διεθνών ερευνητικών οργανισμών, στις οποίες εκτός από την αναγνώριση ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε αναπτυξιακή πορεία γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην εντυπωσιακή βελτίωση που έχει επέλθει στα «δίδυμα ελλείμματα» – στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών –  τα οποία πλέον κατατάσσουν την χώρα μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις.

Αβεβαιότητες ωστόσο προκύπτουν σε ό,τι αφορά το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Η ενδυνάμωση των τάσεων προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο αλλά και οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό πεδίο δημιουργούν κλίμα εσωστρέφειας που πλήττει την ομαλή συνεργασία των οικονομιών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο. Οι κίνδυνοι αυτοί πιθανόν να προκαλέσουν αναταράξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η ολοκλήρωση του τρίτου Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής συντελείται σε ομαλό κλίμα καθώς και η τέταρτη αξιολόγηση έκλεισε με επιτυχία χωρίς καθυστερήσεις. Επιπλέον, η δημιουργία ενός ικανού ταμειακού αποθέματος ασφαλείας έναντι μελλοντικών αναταραχών θα εμβαθύνει την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή επιστροφή σε αυτές. Καθοριστικής σημασίας ωστόσο για τις προοπτικές της χώρας στη μετα-μνημονιακή περίοδο αποτελεί η διαδικασία μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης, ώστε η Ελλάδα να αναβαθμίσει τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική που παρουσιάστηκε πριν από λίγο διάστημα, φαίνεται να θέτει με συστηματικό τρόπο στόχους και κατεύθυνση για την αναπτυξιακή διαδικασία. Ο βαθμός αποτελεσματικής υλοποίησης των όσων προβλέπονται στη Στρατηγική, που θα σημάνει και πραγματική αλλαγή σελίδας για τη χώρα, απαιτεί υψηλό κυβερνητικό συντονισμό, ανάληψη πρωτοβουλίας από την επιχειρηματική κοινότητα και ευρεία στήριξη από την κοινωνία.

 

Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: Αιµ. Μαρσέλλου – Η. Κωσταράκος (ESRI)